Menno ter Braak – UIt het land van Gulbranssen4

Lees het artikel en probeer de vragen te maken.

Vraag om een klassikale bespreking en/of debat.

1
Als je weet dat de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen, wanneer zal dit artikel dan geschreven zijn?
2
In de eerste regel heeft Ter Braak het over: Een van de griezeligste verhalen ..
Wat was er zo griezelig?
3
Waardoor werden de bewoners van Oslo in eerste reactie gedreven?
4
Wat is volgens Menno ter Braak de enig juiste reactie?
5
Want wat was er volgens Ter Braak in werkelijk aan de hand?
6
Hoe zou je de Skandinavische mentaliteit schetsen?
7
Het weten in Skandinavië is nog niet de helft van hun vertrouwen (halverwege alinea 4).
Wat heeft dat voor een gevolgen voor het handelen van de Skandinaviër? (meer antwoorden mogelijk)
8
Hoe denkt Ter Braak over de Nederlandse lezer?
9
Wat is de betekenis van:
savoureren
10
Rijm
De kater komt later.
Welke twee vormen van rijm zijn hier te herkennen?
Zie ook rijm
11
Wat wil hij aan het eind van het artikel zeggen met het volgende rijm zeggen?
De kater komt later.
12
Wat bedoelt hij met de laatste zin?
En het gekrijs van de kater is dikwijls de bazuin van het werkelijke leven.