De betekenis van leenwoorden

Woorden die van oorsprong niet Nederlands zijn en die we toch als Nederlands beschouwen, noemen we leenwoorden.

Wat is de betekenis van deze leenwoorden? 

1. 

Luctor et Emergo

2. 

ragout

3. 

cum laude

4. 

interbellum

5. 

ordner

6. 

schlager 

7. 

aubade

8. 

einzelgänger

9. 

apocalyps

10. 

ad fundum 

11. 

radler

12. 

platonisch

De invloed van het Nederlands op het Amerikaans