De betekenis van leenwoorden

Woorden die van oorsprong niet Nederlands zijn en die we toch als Nederlands beschouwen, noemen we leenwoorden.

Wat is de betekenis van deze leenwoorden? 

1. 
aubade
2. 
schlager 
3. 
apocalyps
4. 
interbellum
5. 
cum laude
6. 
ragout
7. 
platonisch
8. 
einzelgänger
9. 
ad fundum 
10. 
radler
11. 
Luctor et Emergo
12. 
ordner

De invloed van het Nederlands op het Amerikaans