Scheldwoorden

Wat is de betekenis van de woorden?

1. 

pias 

2. 

flapdrol 

3. 

loeder

4. 

farizeeër

5. 

jankebalk

6. 

branieschopper 

7. 

kwezel 

8. 

janjurk

9. 

kniesoor

10. 

plebejer

11. 

jandoedel

12. 

snol 

13. 

patjakker

14. 

lichtekooi