Scheldwoorden

Wat is de betekenis van de woorden?

1. 

branieschopper 

2. 

snol 

3. 

kniesoor

4. 

jandoedel

5. 

plebejer

6. 

patjakker

7. 

kwezel 

8. 

flapdrol 

9. 

loeder

10. 

lichtekooi 

11. 

farizeeër

12. 

janjurk

13. 

jankebalk

14. 

pias