Scheldwoorden

Wat is de betekenis van de woorden?

1. 

branieschopper 

2. 

pias 

3. 

loeder

4. 

jankebalk

5. 

plebejer

6. 

snol 

7. 

kniesoor

8. 

jandoedel

9. 

flapdrol 

10. 

farizeeër

11. 

lichtekooi 

12. 

janjurk

13. 

patjakker

14. 

kwezel