Scheldwoorden

Wat is de betekenis van de woorden?

1. 

janjurk

2. 

loeder

3. 

branieschopper 

4. 

flapdrol 

5. 

kwezel 

6. 

patjakker

7. 

plebejer

8. 

jandoedel

9. 

farizeeër

10. 

jankebalk

11. 

snol 

12. 

pias 

13. 

lichtekooi 

14. 

kniesoor