Scheldwoorden

Wat is de betekenis van de woorden?

1. 

lichtekooi 

2. 

janjurk

3. 

flapdrol 

4. 

plebejer

5. 

kwezel 

6. 

loeder

7. 

jankebalk

8. 

pias 

9. 

farizeeër

10. 

patjakker

11. 

branieschopper 

12. 

snol 

13. 

kniesoor

14. 

jandoedel