Dubbelop fouten


Onjuiste herhaling  Twee of meer keer hetzelfde woord onterecht herhalen.
Dubbele ontkenning In zinnen met ‘ontkennende’ werkwoorden onterecht  een tweede ontkenning toevoegen.


Contaminaties

Als je twee woorden of uitdrukkingen ten onrechte vermengt, spreek je van een contaminatie.


Met een tautologie zeg je twee keer hetzelfde met verschillende woorden. Ze behoren tot dezelfde woordsoort.

Met een pleonasme zeg je twee keer hetzelfde met verschillende woorden die niet tot dezelfde woordsoort behoren. 

Alle soorten fouten op een rijtje