Oefening woordvolgorde 2

DE JUISTE VOLGORDE VAN EEN NEDERLANDSE ZIN

Delen van een zin die met een voegwoord beginnen (=bijzin).

1. 
Welk antwoord bevat een juiste bijzinsvolgorde?

Hij verwachtte al .................................................................. .

2. 
Max Verstappen wilde niet wachten ......................................

Maak een goede bijzin bij bovenstaande hoofdzin.
Gebruik de volgende woorden: niet op wie snel was genoeg.

3. 
De Sifan Hassan ....................................... , was ongekend goed.

Maak een goede bijzin bij bovenstaande hoofdzin.
Gebruik de volgende woorden: die liep daar het kampioenschap tijdens liep

4. 
De man/vrouw ........................................, gaat met de bokaal naar huis.

Maak een goede bijzin bij bovenstaande hoofdzin.
Gebruik de volgende woorden: meeste de stemmen die krijgt

5. 
Welk antwoord bevat een juiste bijzinsvolgorde?

Verstappen werd sportman van het jaar ................................................. .

6. 
Welk antwoord bevat een juiste bijzinsvolgorde?

Presentator Sjoerd van Ramshors overhandigde de prijzen .................................................................. .