OEFENWERK

SPELLING


Oefening bij het Groot Dictee 2021 

Lastige meervouden nieuw

Tekens bij letters en hoofdletters nieuw

Oefening leestekens nieuw

Oefening tussenletters nieuw

SPELLINGTEST

 

GRAMMATICA woordbenoeming

Oefening woordbenoeming

Oefening werkwoorden nieuw

Oefening werkwoorden met vaste voorzetsels  

Het woord HET nieuw

Oefening naamwoorden nieuw

Oefening voornaamwoorden 

Die,dat, deze, dit, wie en wat nieuw

Dat of wat gebruiken? 

Wederkerende voornaamwoorden 

Oefening bijwoorden nieuw

Bijvoeglijk naamwoord, bijwoord of tussenwerpsel?

Voegwoorden of bijwoorden 

Oefening telwoorden 

Oefening voorzetsels nieuw

Oefening na of naar

GRAMMATICA zinsontleding

Oefening persoonsvorm en onderwerp nieuw

Oefening lijdend voorwerp nieuw

Oefening 1 zinsdelen

Oefening 2 zinsdelen

Oefening samengestelde zin 

Oefening zinsdeelstukken 

De woordvolgorde in samengestelde zinnen 

De wijzen nieuw

Bepaal tijd en persoon van een zin 

STIJL

Taalproblemen nieuw

Oefening dubbelop

Oefening beeldspraak

Synoniemen in de sport 

Oefening 1 stijlmiddelen (Eufemisme, understatement en hyperbool) 

Oefening 2 stijlmiddelen (Tegenstelling, paradox, oxymoron en woordspeling)

Formuleerfouten

Dat ot wat gebruiken nieuw

Kruiswoordraadsel over corona 

WOORDENSCHAT

Scheldwoorden nieuw

Neologismen nieuw

Leenwoorden nieuw

De betekenis van leenwoorden nieuw

Moeilijke woorden vmbo (a-b)  

Moeilijke woorden vmbo (c-d) 

Moeilijke woorden vmbo (e -h) 

Oefening spreekwoorden en uitdrukkingen 

Spreekwoorden en uitdrukkingen over varkens en zwijnen nieuw

Oefening betekenisverschillen 

Moeilijke woorden examen vwo 2021 I  

Moeilijke woorden examen havo 2021 I 

Woordzoeker 

Oefening woorden die met verleiding te maken hebben.

Oefening dialecten nieuw

Grappige woorden 

Synoniemen in de sport 

Kruiswoordraadsel over corona

NT2

Oefening 1 woordvolgorde nieuw

Oefening 2 woordvolgorde nieuw

Oefening spreekwoorden en uitdrukkingen 

Spreekwoorden en uitdrukkingen over varkens en zwijnen nieuw

Oefening dialecten nieuw

Oefening betekenisverschillen nieuw

Leenwoorden nieuw

Nieuwe woorden

LITERATUUR

Menno ter Braak – Uit het land van Gulbranssen 

Edgar du Perron – Sonnet van burgerdeugd nieuw

Oefening verhaalanalyse 

J.C. Bloem – De Dapperstraat nieuw

J.C. Bloem – November

Hendrik Marsman – Heerser

Hendrik Marsman – Lex Barbarorum nieuw

Ida Gerhardt – De gestorvene

Guido Gezelle – Het schrijverke nieuw

Martinus Nijhoff – De moeder de vrouw 

Joost van den Vondel – Kinderlyck

Willem Bilderdijk – Gebed nieuw

Paul van Ostaijen – Marc groet ‘s morgens de dingen nieuw

Paul van Ostaijen – Alpejagerslied nieuw

Paul van Ostaijen Melopee nieuw

Kruiswoordpuzzel over Boektitels

Woordzoeker schrijversnamen