OEFENWERK

Spelling

Oefening veel gemaakte spelfouten

Oefening bij het Groot Dictee 2021 nieuw

Oefening werkwoordsvormen

Oefening nieuwe Engelse  werkwoorden nieuw

Grammatica

Oefening 1 zinsdelen

Oefening 2 zinsdelen

Oefening woordbenoeming

Oefening na of naar nieuw

Oefening werkwoorden met vaste voorzetsels nieuw 

Dat of wat gebruiken? nieuw

Oefening samengestelde zin 

Oefening voornaamwoorden nieuw

Oefening zinsdeelstukken nieuw

De woordvolgorde in samengestelde zinnen nieuw

Stijl

Taalproblemen nieuw

Oefening dubbelop

Oefening beeldspraak

Synoniemen in de sport nieuw

Oefening stijfiguren (Eufemisme, understatement of hyperbool)  nieuw

Formuleerfouten

Dat ot wat gebruiken nieuw

Kruiswoordraadsel over corona nieuw

Literatuur

Menno ter Braak – Uit het land van Gulbranssen nieuw

Oefening verhaalanalyse 

J.C. Bloem – November

Hendrik Marsman – Heerser

Martinus Nijhoff – De moeder de vrouw nieuw

Joost van den Vondel – Kinderlyck

Kruiswoordpuzzel over Boektitels

Woordzoeker schrijversnamen

Woordenschat

Moeilijke woorden vmbo (a-b)  nieuw

Moeilijke woorden vmbo (c-d) nieuw

Moeilijke woorden vmbo (e -h) nieuw

Oefening spreekwoorden en uitdrukkingen nieuw

Spreekwoorden en uitdrukkingen over varkens en zwijnen nieuw

Oefening betekenisverschillen nieuw

Moeilijke woorden examen vwo 2021 I  nieuw

Moeilijke woorden examen havo 2021 I nieuw

Woordzoeker 

Oefening woorden die met verleiding te maken hebben.

Oefening dialecten nieuw

Grappige woorden nieuw

Synoniemen in de sport nieuw

Kruiswoordraadsel over corona

NT2

Oefening 1 woordvolgorde nieuw

Oefening 2 woordvolgorde nieuw

Oefening spreekwoorden en uitdrukkingen nieuw

Spreekwoorden en uitdrukkingen over varkens en zwijnen nieuw

Oefening dialecten nieuw

Oefening betekenisverschillen nieuw