OEFENWERK

Spelling

Grammatica – woordbenoeming

Grammaticazinsontleding

Stijl

Woordenschat

Dierendingen (spreekwoorden en uitdrukkingen)

Dierendingen 2 (spreekwoorden en uitdrukkingen over paarden)

Internetwoorden

IJsvermaak

Engelsen over Nederlanders

Vlaams

Woord van het jaar

Franse invloed op het Nederlands

Historische begrippen (A)

Historische begrippen (B)

Aardrijkskunde 

Scheldwoorden 

Neologismen 

Oefening dialecten

Leenwoorden 

De betekenis van leenwoorden 

Moeilijke woorden vmbo (a-b)  

Moeilijke woorden vmbo (c-d) 

Moeilijke woorden vmbo (e-h) 

Moeilijke woorden vmbo (i-m)

Moeilijk woorden vmbo (n-s)

Moeilijke woorden vmbo (t-z)

Spreekwoorden bij Pieter Breugel

Oefening spreekwoorden en uitdrukkingen 

Spreekwoorden en uitdrukkingen over varkens en zwijnen 

Oefening betekenisverschillen 

Moeilijke woorden examen vwo 2021 – I  

Moeilijke woorden examen vwo 2022 – I 

Moeilijke woorden examen havo 2021 – I 

Moeilijke woorden examen havo 2022 – 1 

Moelijke woorden examen vwo 2023 – 1

Woordzoeker 

Oefening woorden die met verleiding te maken hebben.

Oefening dialecten 

Grappige woorden 

Synoniemen in de sport 

Kruiswoordraadsel over corona

NT2

Oefening 1 woordvolgorde

Oefening 2 woordvolgorde 

Oefening spreekwoorden en uitdrukkingen 

Spreekwoorden en uitdrukkingen over varkens en zwijnen 

Oefening dialecten 

Oefening betekenisverschillen 

Leenwoorden 

Nieuwe woorden

Synoniemen

LITERATUUR

Een reis door de literatuurgeschiedenis

De literaire canon

Bekende openingszinnen

Literaire begrippen

Het herkennen van literaire stromingen

Menno ter Braak – Uit het land van Gulbranssen 

Edgar du Perron – Sonnet van burgerdeugd 

Oefening verhaalanalyse 

J.C. Bloem – De Dapperstraat 

J.C. Bloem – November

Hendrik Marsman – Heerser

Hendrik Marsman – Lex Barbarorum 

Willem Elsschot – Het huwelijk 

Ida Gerhardt – De gestorvene

Guido Gezelle – Het schrijverke 

Martinus Nijhoff – De moeder de vrouw 

Joost van den Vondel – Kinderlyck

Willem Bilderdijk – Gebed 

Paul van Ostaijen – Marc groet ‘s morgens de dingen 

Paul van Ostaijen – Alpejagerslied 

Paul van Ostaijen Melopee 

Kruiswoordpuzzel over Boektitels

Woordzoeker schrijversnamen