Moeilijke woorden vmbo c-d

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 

vermogen om lasten te dragen

2. 

informatie uitwisselen

3. 

bijeengebrachte informatie

4. 

afgepaste hoeveelheid

5. 

samenbrengen

6. 

kubieke centimeter

7. 

het goedmaken

8. 

gemiddelde

9. 

geschikt voor

10. 

soortgelijk

11. 

als het moet

12. 

rechte lijn in een cirkel