Moeilijke woorden vmbo c-d

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 
vermogen om lasten te dragen
2. 
soortgelijk
3. 
bijeengebrachte informatie
4. 
afgepaste hoeveelheid
5. 
kubieke centimeter
6. 
samenbrengen
7. 
het goedmaken
8. 
als het moet
9. 
geschikt voor
10. 
rechte lijn in een cirkel
11. 
informatie uitwisselen
12. 
gemiddelde