Eindexamen – HAVO


Het centraal examen

Het centraal examen heeft betrekking op Leesvaardigheid en Argumentatieve vaardigheden voor zover het analyseren en beoordelen betreft.

Leesvaardigheid
Je moet:

– vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort;
– de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
– relaties tussen delen van een tekst aangeven;
– conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur;
– standpunten en soorten argumenten herkennen en onderscheiden;
– argumentatieschema’s herkennen.
Subdomein:
Beoordelen

2. Je kan een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid beoordelen en in deze tekst drogredenen herkennen.
Subdomein:
Samenvatten

3. Je kan teksten en tekstgedeelten beknopt samenvatten.

 


Argumentatieve vaardigheden

Je kan een betoog:
– analyseren;
– beoordelen;
– zelf opzetten en presenteren, schriftelijk en mondeling

Bron Examenblad