Beeldspraak

Als je beeldspraak gebruikt, gebruik je een ‘beeld’ om iets/iemand te typeren.
In het filmpje hiernaast komen aan de orde:

    • Vergelijking
    • Metafoor
    • Personificatie
    • Metonymia


Een homerische vergelijking is een vergelijking die wordt uitgewerkt met allerlei bijzonderheden. De homerische vergelijking dankt haar naam aan
 Homerus.

Voorbeeld: zie filmpje 


Een synesthesie is een combinatie van indrukken van verschillende zintuigen.

Zie filmpje voor meer uitleg.