Beeldspraak


Als je
beeldspraak gebruikt, gebruik je een ‘ beeld ‘ om iets / iemand te typeren.
In het filmpje komen aan de orde:

    • Vergelijking
    • Metafoor
    • Personificatie
    • Metonymia


Een homerische vergelijking is een vergelijking die wordt uitgewerkt met allerlei bijzonderheden. De homerische vergelijking dankt haar naam aan
 Homerus.

Voorbeeld: zie filmpje 

 


Een synesthesie is een combinatie van indrukken van verschillende zintuigen.

Zie filmpje voor meer uitleg.