Literaire begrippen

Verhaalanalyse
1. 
Wat is de betekenis van?


In medias res

2. 
Wat is het perspectief?


Er is een hij- of zij-figuur door wiens ogen je de gebeurtenissen meemaakt.

3. 
Wat wordt bedoeld?


Voorrede, monoloog die dient als inleiding voor het te spelen stuk.

4. 
Wat wordt bedoeld met ?


Lyriek


5. 
Welk begrip wordt bedoeld?


Spanning creëren door op een belangrijk moment het verhaal af te breken.

6. 
Wat bedoelt men met?


Epische concentratie

7. 
Wat wordt bedoeld met?


Plot

8. 
Wat is een personage dat ?


Als een hoofdpersoon niet uitnodigt tot identificatie spreek je van een ... ?

9. 
Wat wordt bedoeld met?


Grondmotief
 

10. 
Wat is de functie van de volgende zinsnede in een verhaal?

Na die ontmoeting zagen wij elkaar een half jaar lang bijna dagelijks.

    LINKS