Lastige meervouden

Wat is het meervoud van de volgende woorden?

1. 

dommerik

2. 

paraaf

3. 

alinea

4. 

juffrouw

5. 

categorieën

6. 

gelid

7. 

lama

8. 

dreumes

9. 

bureau

10. 

ei

11. 

industrie

12. 

caissière

13. 

rund

14. 

logé

15. 

kalf