Taalproblemen

Oefening met veel voorkomende taalproblemen

Wat is juist?

1. 

Ons restaurant vin.... u in het centrum van het dorp.

2. 

Ik zie .... dat nog niet beter doen.

3. 

CambiumNed was in 2005 nog maar een websit... .

4. 

Het aangebrad ... vlees kan je nog wel een tijdje bewaren.

5. 

Het was een heerlijk etentje maar het kostte wel  .... .

6. 

Voor al .... taalfouten kunt bij dat bureau terecht.

7. 

Hij is net zo handig .... zijn vader.

8. 
Hoe moet de zin verbeterd worden?

Als leraar zijnde kan ik dit wel waarderen.

9. 

Dat puppy van vorig jaar is nu al groter .... de hond van de buren.

10. 

De ....jarige was heel blij met zijn booster.

11. 

Herman was de enig... die er wat van durfde te zeggen.

12. 

Zonder aanzie... des persoon... werd het plein ontruimd.