Taalproblemen

Oefening met veel voorkomende taalproblemen

Wat is juist?

1. 

Zonder aanzie... des persoon... werd het plein ontruimd.

2. 
Voor al .... taalfouten kunt bij dat bureau terecht.
3. 
Ik zie .... dat nog niet beter doen.
4. 
Het aangebrad ... vlees kan je nog wel een tijdje bewaren.
5. 
Hij is net zo handig .... zijn vader.
6. 
Dat puppy van vorig jaar is nu al groter .... de hond van de buren.
7. 
De ....jarige was heel blij met zijn booster.
8. 
Herman was de enig... die er wat van durfde te zeggen.
9. 
Hoe moet de zin verbeterd worden?
Als leraar zijnde kan ik dit wel waarderen.
10. 
Ons restaurant vin.... u in het centrum van het dorp.
11. 
Het was een heerlijk etentje maar het kostte wel  .... .
12. 
CambiumNed was in 2005 nog maar een websit... .