Taalproblemen

Oefening met veel voorkomende taalproblemen

Wat is juist?

1. 

De ....jarige was heel blij met zijn booster.

2. 

Ons restaurant vin.... u in het centrum van het dorp.

3. 

Zonder aanzie... des persoon... werd het plein ontruimd.

4. 

Hij is net zo handig .... zijn vader.

5. 

Ik zie .... dat nog niet beter doen.

6. 

Voor al .... taalfouten kunt bij dat bureau terecht.

7. 

Dat puppy van vorig jaar is nu al groter .... de hond van de buren.

8. 

Het was een heerlijk etentje maar het kostte wel  .... .

9. 

Herman was de enig... die er wat van durfde te zeggen.

10. 
Hoe moet de zin verbeterd worden?

Als leraar zijnde kan ik dit wel waarderen.

11. 

CambiumNed was in 2005 nog maar een websit... .

12. 

Het aangebrad ... vlees kan je nog wel een tijdje bewaren.