NT 2 staatsexamens

Staatsexamens Nt2 – Nederlands als tweede taal

Voor wie en hoe belangrijk is het?
Welke onderdelen worden getoetst?
Bekijk de filmpjes: