Leenwoorden

Woorden die van oorsprong niet Nederlands zijn en die we toch als Nederlands beschouwen, noemen we leenwoorden.

Weet jij uit welke taal de volgende woorden komen?

1. 

affiche

2. 

politiek

3. 

ad fundum

4. 

Luctor et Emergo

5. 

democratie

6. 

schlager

7. 

platonisch

8. 

ober

9. 

gourmetten

10. 

interbellum

11. 

debuut

12. 

ragout

13. 

bestseller

14. 

ordner

15. 

apocalypse

16. 

einzelgänger

17. 

cum laude

18. 

Carpe diem

19. 

aubade

20. 

diner

21. 

checken

22. 

sciencefiction

23. 

hypotheeek

24. 

radler

25. 

acteur