Leenwoorden

Woorden die van oorsprong niet Nederlands zijn en die we toch als Nederlands beschouwen, noemen we leenwoorden.

Weet jij uit welke taal de volgende woorden komen?

1. 

acteur

2. 

checken

3. 

hypotheeek

4. 

platonisch

5. 

bestseller

6. 

gourmetten

7. 

democratie

8. 

interbellum

9. 

Luctor et Emergo

10. 

schlager

11. 

cum laude

12. 

einzelgänger

13. 

aubade

14. 

sciencefiction

15. 

ober

16. 

ad fundum

17. 

diner

18. 

apocalypse

19. 

politiek

20. 

Carpe diem

21. 

radler

22. 

affiche

23. 

ordner

24. 

ragout

25. 

debuut