Leenwoorden

Woorden die van oorsprong niet Nederlands zijn en die we toch als Nederlands beschouwen, noemen we leenwoorden.

Weet jij uit welke taal de volgende woorden komen?

1. 

einzelgänger

2. 

bestseller

3. 

debuut

4. 

ordner

5. 

sciencefiction

6. 

ad fundum

7. 

affiche

8. 

hypotheeek

9. 

interbellum

10. 

cum laude

11. 

gourmetten

12. 

diner

13. 

acteur

14. 

ober

15. 

checken

16. 

schlager

17. 

democratie

18. 

aubade

19. 

radler

20. 

apocalypse

21. 

Luctor et Emergo

22. 

Carpe diem

23. 

platonisch

24. 

politiek

25. 

ragout