Leenwoorden

Woorden die van oorsprong niet Nederlands zijn en die we toch als Nederlands beschouwen, noemen we leenwoorden.

Weet jij uit welke taal de volgende woorden komen?

1. 

ragout

2. 

Luctor et Emergo

3. 

ober

4. 

Carpe diem

5. 

apocalypse

6. 

ordner

7. 

democratie

8. 

einzelgänger

9. 

affiche

10. 

debuut

11. 

politiek

12. 

aubade

13. 

radler

14. 

acteur

15. 

checken

16. 

ad fundum

17. 

platonisch

18. 

bestseller

19. 

interbellum

20. 

gourmetten

21. 

diner

22. 

hypotheeek

23. 

schlager

24. 

cum laude

25. 

sciencefiction