Verhaalanalyse

ONDER CONSTRUCTIE

Voor het analyseren van romans, novelles en verhalen is het noodzakelijk dat je de belangrijkste  literaire begrippen kent.

We behandelen hier : personages, tijd en spanning, ruimte en handeling, perspectief en verteller, thematiek en stijl.