Woordbenoeming


Werkwoorden

   • Hulpwerkwoorden
   • Zelfstandige werkwoorden
   • Koppelwerkwoorden


Lidwoorden

   • Bepaalde lidwoorden (de en het) en
   • Onbepaalde lidwoorden (een)


Zelfstandige naamwoorden

   • Infintieven als zelfstandig naamwoord
   • Eigennamen


Bijvoeglijke naamwoorden

Noemen een eigenschap van een zelfstandig naamwoord.

 


Telwoorden

   • Hooftelwoorden (bepaald en onbepaald)
   • Rangtelwoorden (bepaald en onbepaald)


Voorzetsels

Staan ​​aan het begin van een zinsdeel met een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord.

 


Bijwoorden

Zeggen iets van:
– Een  gezegde
– Een  bijvoeglijk naamwoord
– Een  ander bijwoord 

 


Voegwoorden

Zijn verbindingswoorden. Ze verbinden zinnen of woorden met elkaar.Tussenwerpsels


Zijn woorden als  bah , ach, jaja, vet, donders, top. Het zijn geen zinsdelen of zinsdeelstukken.

 

We onderscheiden de volgende voornaamwoorden

    • Persoonlijke voornaamwoorden (pers. vnw.)
    • Bezittelijke voornaamwoorden (bezit. vnw.)
    • Wederkerende voornaamwoorden (wkd. vnw)
    • Wederkerige voornaamwoorden (wdg vnw.)
    • Aanwijzende voornaamwoorden (aanw. vnw.)
    • Vragende voornaamwoorden (vrag. vnw.)
    • Betrekkelijke voornaamwoorden (met ingesloten antecedent)
     (betrk. vnw. (+)

Zie voor theorie Cambiumned en filmpjes hieronder.

pers. vnw.

bez. vnw.

wedk. vnw.

vrag. + aanw. vnw.

betrek. vnw. (+)