Voornaamwoorden

Persoonlijke vnw. (ik, jij, wij enz.) noemen personen zonder ze bij naam te noemen.

Bezittelijke vnw.(mijnjouw, onze, enz.) Geven een relatie tussen iemand /iets en een zelfstandig naamwoord aan.

Aanwijzende vnw.

Vragende vnw.

Betrekkelijke vnw.

    • Wederkerende vnw. : me, je, zich, ons, etc.
    • Wederkerige vnw.: elkaar(s), elkander

Onbepaalde vnw: zijn woorden als men, niemand, iets, ieder(een), alles, wat, enig(e), het een of ander.