Opdracht versvormen

OEFENING
Welke versvorm wordt beschreven? (Zie ook versvormen)

1. 

gedicht van meestal acht regels met twee rijmklanken. De eerste, vierde en zevende regel zijn hetzelfde, evenals de tweede en achtste regel.

2. 

verhalend gedicht, sprongsgewijs verteld, vaak met een treurige inhoud.

3. 

kort gedicht met een grappige inhoud

4. 

gedicht van veertien regels bestaande uit twee strofen van vier en twee van drie regels. Na de achtste regel volgt een wending (chute).

5. 

De beginletters van de strofen vormen de naam van degene aan wie het gericht is.

6. 

gedicht dat aan geen enkele regel (rijm, strofenbouw, metrum …) is gebonden.

7. 

een gedicht van vier versregels met twee rijmklanken

8. 

gedicht waarin op humoristische wijze gebreken, absurditeiten of wantoestanden worden bekritiseerd (gehekeld).

9. 

een weemoedig gedicht, vaak over de schoonheid van vroeger en de ellende van het nu of een verloren of onbereikbare liefde

10. 

plaatje met een praatje, afbeelding ter verduidelijking met daarbij een korte kernachtige spreuk