De Schoolmeester – De Aap

Link: Over de illustraties voor De Schoolmeester

Een aap,
Schoon kleiner dan een schaap,
Is echter een veel verstandiger knaap,
En zou zich zoo gemakkelijk niet laten scheren,
Als een schaap doet, in zijn wollen kleêren.

Een aap is zeer amusant,
Vooral in zijn geboorteland,
En heeft in zijn jeugd veel grappiger manieren
Dan de meeste jongeluî onder de dieren.
Het klimmen en klauteren doet hy net zoo vlug als een kat,
En hy rijdt te paard op een hond, als iemand die er les in heeft gehad.
Van amandelen houdt hy veel en van nooten,
En wat een ander met zijn handen zou doen, doet hy met zijn pooten.

Daar is altijd groot dispuut geweest
Of een aap eigentlijk een mensch is of een beest;
En dat verwondert ons ook niet,
Daar men zooveel apen onder de menschen ziet.     
Uit: Gedichten van Den Schoolmeester 1859    

                                                              

  • Beluister en/of lees het gedicht en probeer de vragen te beantwoorden.
1. 
Beluister het gedicht

2. 
Rijmschema

Wat voor een rijmschema houdt hij (met uitzondering van vers 1) aan?

3. 
Genre

Met wat voor werk hebben wie hier te maken?

4. 
Vluchtwegen

In de negentiende eeuw probeerden nogal wat schrijvers aan de ellende van alledag te ontsnappen door het gebruik van 'vluchtwegen'.
Welke vluchtweg gebruikt De Schoolmeester hier?

5. 
Literaire stroming

Tot welke stroming moeten we dit werk rekenen?