Moeilijke woorden examen Nederlands havo 2021 I

Klik om de teksten te raadplegen.

Welk(e) woord(en) wordt/worden bedoeld?

1
opschudding
2
onheilspellend
3
de hoeveelheid vruchtbaar land en water die iemand nodig heeft om iets te produceren en het afval ervan te verwijderen.
4
begin van de dag
5
tegen
6
karakter
7
steeds op dezelfde manier
8
met goede bedoelingen
9
hardwerkend en sober 
10
mensen die overwegend vegetarisch eten, maar af en toe wel een stukje vlees lusten.
11
normen en waarden die verbonden zijn aan (betaald) werk.
12
rampzalig