Moeilijke woorden examen Nederlands havo 2021 I

Klik om de teksten te raadplegen.

Welk(e) woord(en) wordt/worden bedoeld?

1. 

met goede bedoelingen

2. 

tegen

3. 

steeds op dezelfde manier

4. 

karakter

5. 

mensen die overwegend vegetarisch eten, maar af en toe wel een stukje vlees lusten.

6. 

de hoeveelheid vruchtbaar land en water die iemand nodig heeft om iets te produceren en het afval ervan te verwijderen.

7. 

rampzalig

8. 

opschudding

9. 

normen en waarden die verbonden zijn aan (betaald) werk.

10. 

begin van de dag

11. 

onheilspellend

12. 

hardwerkend en sober