Moeilijke woorden examen Nederlands havo 2021 I

Klik om de teksten te raadplegen.

Welk(e) woord(en) wordt/worden bedoeld?

1. 

normen en waarden die verbonden zijn aan (betaald) werk.

2. 

onheilspellend

3. 

steeds op dezelfde manier

4. 

opschudding

5. 

hardwerkend en sober 

6. 

rampzalig

7. 

tegen

8. 

begin van de dag

9. 

karakter

10. 

met goede bedoelingen

11. 

mensen die overwegend vegetarisch eten, maar af en toe wel een stukje vlees lusten.

12. 

de hoeveelheid vruchtbaar land en water die iemand nodig heeft om iets te produceren en het afval ervan te verwijderen.