Moeilijke woorden examen Nederlands havo 2021 I

Klik om de teksten te raadplegen.

Welk(e) woord(en) wordt/worden bedoeld?

1. 
de hoeveelheid vruchtbaar land en water die iemand nodig heeft om iets te produceren en het afval ervan te verwijderen.
2. 
opschudding
3. 
mensen die overwegend vegetarisch eten, maar af en toe wel een stukje vlees lusten.
4. 
hardwerkend en sober 
5. 
rampzalig
6. 
steeds op dezelfde manier
7. 
normen en waarden die verbonden zijn aan (betaald) werk.
8. 
tegen
9. 
onheilspellend
10. 
karakter
11. 
begin van de dag
12. 
met goede bedoelingen