Moeilijke woorden examen Nederlands havo 2021 I

Klik om de teksten te raadplegen.

Welk(e) woord(en) wordt/worden bedoeld?

1. 

de hoeveelheid vruchtbaar land en water die iemand nodig heeft om iets te produceren en het afval ervan te verwijderen.

2. 

normen en waarden die verbonden zijn aan (betaald) werk.

3. 

steeds op dezelfde manier

4. 

tegen

5. 

rampzalig

6. 

met goede bedoelingen

7. 

opschudding

8. 

karakter

9. 

hardwerkend en sober 

10. 

onheilspellend

11. 

begin van de dag

12. 

mensen die overwegend vegetarisch eten, maar af en toe wel een stukje vlees lusten.