Formuleerfouten

Veel voorkomende taalfouten

Congruentie 
Onderwerp en persoonsvorm moeten gelijk zijn in getal. Gelijkheid in getal noemen we congruentie.

De dat/als-constructie is een formuleringsfout waarbij een voegwoord dat een voorwaarde uitdrukt meteen volgt op het voegwoord dat, omdat of zodat.

Foutieve samentrekking
In zinnen die verbonden zijn door en of maar kun je soms één of meer zinsdelen weglaten.
Weglating mag alleen onder bepaalde voorwaarden.

Foutieve beknopte bijzin
In een beknopte bijzin staat geen onderwerp. Als je er een gewone bijzin van maakt, moet het onderwerp verwijzen naar dezelfde persoon/ zaak als het onderwerp uit de hoofdzin.

Onjuiste inversie
In een normale zin komt de persoonsvorm na het onderwerp. Als je in een zin de volgorde van onderwerp en persoonsvorm omdraait, spreek je van inversie. 

Lostaand zinsgedeelte

Zaken die bij elkaar horen, mag je niet te ver uit elkaar zetten. De zin wordt daardoor onoverzichtelijk.Symmetrie

Gelijkheid in bouw en vorm noemen we symmetrie.

Barbarismen zijn woorden en uitdrukkingen die onterecht uit vreemde talen zijn overgenomen.
We onderscheiden:
– anglicismen
– germanismen
– gallicismen

Theorie en oefeningen