Hieronymus van Alphen – Winterzang

Winterzang

‘k Zie de geele bladers vallen,
   met den zomer is ’t gedaan:
En ’t gehuil van sneeuw en regen
   kondigt ons den winter aan.
Ach! hoe trillen mij de leden,
   ‘k loop naar ’t hoekjen van den haart;
Vader zegt: in zulk een koude
   dient er hout noch turf gespaard.
o Wij hebben zo veel voorraad
   voor den schralen wintertijd;
Daar men mij met warme kleeren
   voor den strengen vorst bevrijdt.
Winterpeeren, koel, en appels,
   boter vleesch, ja wat niet al,
Ligt er reeds in onze kelder,
   Dat ons lekker smaken zal.
Mogt ik nu maar dankbaar wezen,
   over mijn gelukkig lot;
Ja ik wil gehoorzaam leven,
   en u danken, goede God!
Ja ik wil gedurig denken,
   als de koude mij verdriet,
Ach! hoe menig duizend menschen
   hebben zo veel voorraad niet.
Ja, ik wil dan wat besparen,
   en wat van mijn overvloed
Aan een arrem kindje geven,
   dat van honger schreien moet.

Uit: Proeve van kleine gedichten voor kinderen