Telwoorden

Benoem het gekleurde telwoord.

1. 

In de middeleeuwen wist men nog niet veel over het het ontstaan van de aarde.

2. 

Onder Karel de Vijfde worden de Nederlanden één.

3. 

Lodewijk de Veertiende werd ook wel de Zonnekoning genoemd

4. 

De leraar heeft de telwoorden al tig keer behandeld.

5. 

De hoeveelste koningin zal Amalia straks worden?

6. 

Met z'n tweeën is het veel gezelliger.

7. 

Ook Filips de Tweede zocht ooit een vrouw.

8. 

Onder Karel de Vijfde worden de Nederlanden één.

9. 

Willem de Vijfde was onze laatste stadhouder.

10. 

Ik kon maar weinig tijd aan dat onderwerp besteden.

11. 

Het jaar nul is in het dagelijks spraakgebruik heel gebruikelijk.