Telwoorden

Benoem het gekleurde telwoord.

1. 

In de middeleeuwen wist men nog niet veel over het het ontstaan van de aarde.

2. 
Onder Karel de Vijfde worden de Nederlanden één.
3. 
Ook Filips de Tweede zocht ooit een vrouw.
4. 
De leraar heeft de telwoorden al tig keer behandeld.
5. 
Met z'n tweeën is het veel gezelliger.
6. 
Het jaar nul is in het dagelijks spraakgebruik heel gebruikelijk.
7. 
Willem de Vijfde was onze laatste stadhouder.
8. 
Onder Karel de Vijfde worden de Nederlanden één.
9. 
Ik kon maar weinig tijd aan dat onderwerp besteden.
10. 
Lodewijk de Veertiende werd ook wel de Zonnekoning genoemd
11. 
De hoeveelste koningin zal Amalia straks worden?