Moeilijke woorden examen Nederlands vwo 2021

Moeilijke woorden uit het examen 2021 I

Welk woord wordt bedoeld?

1
tientallen jaren   
2
buitengewoon goed   
3
het zich steeds meer bemoeien van de overheid met de maatschappij
4
afleiden
5
de financiële middelen die men verwacht nodig te hebben. 
6
overeenstemming   
7
moeilijke positie waarin je je gedwongen voelt rekening te houden met verschillende, vaak tegengestelde belangen.
8
verwaand
9
oefening op universitair niveau
10
bondgenootschap