Moeilijke woorden examen Nederlands vwo 2021

Moeilijke woorden uit het examen 2021 I

Welk woord wordt bedoeld?

1. 

buitengewoon goed   

2. 

het zich steeds meer bemoeien van de overheid met de maatschappij

3. 

moeilijke positie waarin je je gedwongen voelt rekening te houden met verschillende, vaak tegengestelde belangen.

4. 

overeenstemming   

5. 

bondgenootschap

6. 

tientallen jaren   

7. 

de financiële middelen die men verwacht nodig te hebben. 

8. 

oefening op universitair niveau

9. 

afleiden

10. 

verwaand