Oefening zinsdeelstukken

Bijvoeglijke bepaling, ondergeschikte bijwoordelijke bepaling of bijvoeglijke bijzin?

De bijvoeglijke bepaling

Een bijvoeglijke bepaling zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Een bijvoeglijke bepaling vind je door te vragen welk / wat voor + het zelfstandig naamwoord?

De ondergeschikte bijwoordelijke bepaling

De bijwoordelijke bepaling als zindeelstuk (= ondergeschikte bijwoordelijke bepaling) zegt iets van een ander woord dan een zelfstandig naamwoord.

De bijvoeglijke bijzin

De bijvoeglijk bijzin heeft dezelfde functie als een bijvoelijke bepaling en zegt iets iets over een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord.
Voorbeeld:
De man die daar fietst, wordt mischien onze nieuwe premier.
'die daar fietst' zegt iet over het zelfstandige naamwoord man en is een bijvoeglijke bijzin.
De bijvoeglijke bijzin is geen zelfstandig zinsdeel.


Benoem de gekleurde woorden of woordgroep.

1. 

De nieuwste coronavariant komt uit Zuid-Afrika.

2. 

Vivianne Miedema die speelt voor Arsenal, is gekozen tot de beste voetbalster van het jaar.

3. 

De speelster is dit jaar erg succesvol geweest.

4. 

Haar zus Suzanne, die al jaren in het buitenland woont, kon door de pandemie niet naar de plechtigheid komen.

5. 

Dit gerestaureerde hotel is verkocht aan een heel bekende Amsterdammer.

6. 

Alle trainingen van onze club zijn voorlopig overdag.

7. 

Alle trainingen van onze club zijn voorlopig overdag.

8. 

Zijn laatste goal was wel een heel erg mooi doelpunt.