Paul van Ostaijen – Huldegedicht aan Singer


Huldegedicht aan Singer

Slinger
            Singer
                        naaimasjien
Hoort
       Hoort
                 Floris Jespers heeft een Singernaaimasjien gekocht
Wat
       Wat
Jawel
         Jespers Singer naaimasjien
hoe zo
           jawel
            ik zeg het u
            Floris jespers heeft een Singernaaimasjien gekocht
Waarom
                waardoor
                                 wat wil hij
Jawel
         hij zal
                    hoe zo
                               Circulez
                                             want 
    SINGERS NAAIMASJIEN IS DE BESTE
de beste
              waarom
                             hoe kan dat
                                                  wie weet
                                                                  alles is schijn
Singer en Sint Augustinus
Genoveva van Brabant
                                         bezit ook een Singer
                                                            die jungfrau von Orleans
Een Singer?
jawel
jawel jawel jawel ik zeg het u een Singer
versta-je geen nederlands mijnheer
Circulez
      Bitte auf Garderobe selbst zu achten
lk wil een naaimasjien
iedereen heeft recht op een naaimasjien
ik wil een Singer
iedereen een Singer
Singer
              zanger
                             meesterzangers
                                                           Hans Sachs
heeft Hans Sachs geen Singermasjien
waarom heeft Hans Sachs geen Singer
Hans Sachs heeft recht op een Singer
Hans Sachs moet een Singer hebben
Jawel
            dat is zijn recht
                   Recht door zee
                               Leve Hans Sachs
                                         Hans Sachs heeft gelijk
hij heeft recht op

            SINGERS NAAIMASJIEN IS DE BESTE

alle mensen zijn gelijk voor Singer
Circulez
een Singer
Panem et Singerem

Panem et Singerem Panem et  Singerem Panem et Singerem

       et Singerem et Singerem

Ik wil een Singer
wij willen een Singer
wij eisen een Singer
wat wij willen is ons recht
                                            ein fester Burg ist unser Gott

Panem et Singerem Panem et  Singerem Panem et Singerem

       et Singerem et Singerem

Waarom
               hoe zo
                          wat wil hij
                                             wat zal hij
Salvation army
Bananas atque Panama
                     de man heeft gelijk
                      hij heeft gelijk
gelijk heeft hij jawel
                                     jawel
                                              jawel
                                                               waarom
                                                               wie zegt dat
                                                               waar is het bewijs
                        jawel hij heeft gelijk

Panem et Singerem Panem et  Singerem Panem et Singerem

       Singerem et Singerem

  SINGERS NAAIMASJIEN IS DE BESTE

Nagelaten gedichten (1928)

 

  • Beluister en/of lees het gedicht en probeer de vragen te beantwoorden.
1. 
Tijd

Wanneer denk je dat dit gedicht geschreven is?

2. 
Literaire stroming

Tot welke literaire stroming moeten we dit gedicht rekenen?

3. 
Interpretatie

'Panem et Singerem' is een verwijzing naar ‘Panem et circenses', een uitspaak van de Romeinse dichter Juvenalis en betekent ‘brood en spelen’.

Waarom gebruikt Van Ostaijen hier de uitdrukking 'Panem et Singerem'?

4. 
Genre

Met wat voor werk hebben wie hier te maken?

5. 
Stijlmiddelen

Van welk  stijlmiddel maakt Van Ostaijen veel gebruik in dit gedicht?
Zie Cambiumned

Vijlerhof Vijlen