Moeilijke woorden examen vwo 2024 – I

Pulp in het Nederlandse leesonderwijs?

Het examen:
Teksten
Vragen en correctiemodel

Wat is de betekenis van de woorden?

1. 

ontlezing

2. 

leesmotivatie 

3. 

nomineren

4. 

groslijst

5. 

pulpboeken

6. 

shortlist

7. 

stramien

8. 

competentie 

9. 

curriculum

10. 

categoraal 

11. 

commotie 

12. 

evident

13. 

marketeer

14. 

klonen

15. 

verwantschap 

16. 

geobsedeerd 

Debatopdracht

Lees de teksten van Het eindexamen vwo 2024 -I en Het alternatieve pulpexamen 2024

Stelling

Het onderwijs/de school zal eisen moeten stellen aan de kwaliteit van wat er op school wordt gelezen. ‘Als ze maar lezen’ mag  geen excuus voor pulp zijn.

Wat vind jij/je docent?