Spellingtest

 

1. 
Engelse werkwoorden
Selecteer de juiste vorm in de tegenwoordige tijd.
Mijn vriendin ... (appen) mij dagelijks.
2. 
Leestekens
 In welke zin zijn de leestekens juist gebruikt?
3. 
Tussenletters
Wat is de juiste spelling?
4. 
Tussenletters
Wat is de juiste spelling?
5. 
Voltooid deelwoord of persoonsvorm in de tegenwoordige tijd?
Hoe moet het werkwoord geschreven worden?
Dat gebeur..(gebeuren) nog maar zelden.
6. 
Tekens bij letters
Wat is de juiste spelling?
7. 
Spelling - meervouden
Wat is het juiste meervoud van penalty?
8. 
Voltooid deelwoord of persoonsvorm?
Betaalt hij de rekening?
9. 
Hoofdletters
Wat is de juiste spelling van NAVO?
10. 
Werkwoordspelling - oorlogstaal
Oekraïense guerrilla frustreer.. Russen.
Wat is de juiste spelling?