Meewerkend voorwerp

Een meewerkend voorwerp is een zinsdeel waar je de voorzetsels aan of voor voor kunt zetten. Als het voorzetsel er al voor staat, kun je het weglaten.
Voorbeeld:
Zij gaf een kusje aan hem. =>  Zij gaf hem een kusje.


Het meewerkend voorwerp is meestal iets concreets (een mens, dier of organisatie), maar kan ook een ding of iets abstracts zijn.

Voorbeeld:
Wij geven (aan) zelfredzaamheid de voorkeur.

 

Oefening
Welk zinsdeel is hier meewerkend voorwerp? Of staat er geen meewerkend voorwerp in de zin?

1. 

Iedere dag worden er hem veel vragen gesteld.

2. 

Voor de garage plaatste hij zijn nieuwe Brekr.

3. 

Pieter moet het haar nog teruggeven.

4. 

Veel leerlingen hebben een kaartje aan Marjolein gestuurd.

5. 

Die vriendschap is mij heel belangrijk.

6. 

Zijn diploma heeft Johan aan de muur gehangen.

7. 

Die laatste actie heeft aan mij veel voordeel opgeleverd.

8. 

Haar leen ik nooit meer iets.

9. 

Ons huis staat aan de rand van de nieuwe wijk.

10. 

Een hittegolf is de meeste oudere mensen een gruwel.