Opdracht kinderlyck – Joost van den Vondel

Probeer de vragen te beantwoorden.

1
Lees het gedicht.

Het gedicht. (klik)
Wat voor een gedicht is het?

2
Hoeveel strofen heeft het gedicht?
3
Wat is het meeste gebruikte metrum in het gedicht?
4
Wat voor een soort rijm is er in de volgende regels gebruikt?
Constantijntje, 't zaligh kijntje, (1.)
Schenckt de zielen, die daar krielen, (r. 11)
5
Wat voor een soort rijm is er in deze regels gebruikt?
Constantijntje, 't zaligh kijntje,( r.1)
Cherubijntje, van om hoogh, (r.2)
6
Wat is het rijmschema van de eerste vier regels?