Oefening werkwoorden met vaste voorzetsels

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1. 
Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.
2. 
Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.
3. 
Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.
4. 
Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.
5. 
Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?
6. 
Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.
7. 
Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?
8. 
Waar ben jij bang ..... ?
9. 
Luister jij nog veel ..... de radio?
10. 
Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?
11. 
Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?
12. 
Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.
13. 
Je moet je schamen ..... die opmerking.
14. 
Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.
15. 
Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.