Oefening werkwoorden met vaste voorzetsels

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1
Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?
2
Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.
3
Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?
4
Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.
5
Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.
6
Waar ben jij bang ..... ?
7
Je moet je schamen ..... die opmerking.
8
Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.
9
Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.
10
Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.
11
Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?
12
Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.
13
Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.
14
Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?
15
Luister jij nog veel ..... de radio?