Oefening werkwoorden met vaste voorzetsels

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1. 

Waar ben jij bang ..... ?

2. 

Je moet je schamen ..... die opmerking.

3. 

Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.

4. 

Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?

5. 

Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.

6. 

Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.

7. 

Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?

8. 

Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.

9. 

Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?

10. 

Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.

11. 

Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.

12. 

Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.

13. 

Luister jij nog veel ..... de radio?

14. 

Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?

15. 

Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.