Oefening werkwoorden met vaste voorzetsels

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1. 

Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?

2. 

Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.

3. 

Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.

4. 

Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?

5. 

Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.

6. 

Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.

7. 

Waar ben jij bang ..... ?

8. 

Je moet je schamen ..... die opmerking.

9. 

Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.

10. 

Luister jij nog veel ..... de radio?

11. 

Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?

12. 

Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.

13. 

Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.

14. 

Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?

15. 

Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.