Oefening werkwoorden met vaste voorzetsels

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1. 

Je moet je schamen ..... die opmerking.

2. 

Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.

3. 

Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?

4. 

Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?

5. 

Waar ben jij bang ..... ?

6. 

Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.

7. 

Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?

8. 

Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?

9. 

Luister jij nog veel ..... de radio?

10. 

Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.

11. 

Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.

12. 

Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.

13. 

Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.

14. 

Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.

15. 

Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.