Oefening werkwoorden met vaste voorzetsels

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1. 

Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.

2. 

Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.

3. 

Luister jij nog veel ..... de radio?

4. 

Je moet je schamen ..... die opmerking.

5. 

Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.

6. 

Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.

7. 

Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.

8. 

Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.

9. 

Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?

10. 

Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.

11. 

Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?

12. 

Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?

13. 

Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?

14. 

Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.

15. 

Waar ben jij bang ..... ?