Moeilijke woorden vmbo (a-b)

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 

bijna  

2. 

in de eerste plaats

3. 

tegenhouden  

4. 

nogal  

5. 

hulp nodig hebben van  

6. 

dier dat op het land en in het water leeft

7. 

na elkaar  

8. 

van te voren  

9. 

losmaken  

10. 

voordat  

11. 

in het begin  

12. 

voortdurend  

13. 

bij wijze van spreken

14. 

beoordelen