Voltooid deelwoord of persoonsvorm?

  1. Welke werkwoordsvorm moet je gebruiken?
    pv tt = persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en VD = voltooid deelwoord
  2. En hoe moet dat werkwoord geschreven worden?

Twee antwoorden aankruisen!

1. 

Dat hebben wij al eerder vermoe.. (vermoeden).

2. 

Daarom verhoog.. de bakker binnenkort ook zijn prijzen (verhogen).

3. 

Jij verbeel.. je dat je daar goed in bent (verbeelden).

4. 

Ik heb hem niet direct herken.. (herkennen).

5. 

Door de inflatie worden veel prijzen verhoog.. (verhogen).

6. 

Hij verafschuw.. al dat zinloze geweld (verafschuwen).

7. 

Hij heeft de winkel herop.. (heropenen).

8. 

Dat is daar al vaker gebeur.. (gebeuren).

9. 

Ik berei.. dat gerecht wel vaker (bereiden).

10. 

Heeft hij dat echt beloof.. (beloven).