Voltooid deelwoord of persoonsvorm?

  1. Welke werkwoordsvorm moet je gebruiken?
    pv tt = persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en VD = voltooid deelwoord
  2. En hoe moet dat werkwoord geschreven worden?

Twee antwoorden aankruisen!

1. 

Dat is daar al vaker gebeur.. (gebeuren).

2. 

Daarom verhoog.. de bakker binnenkort ook zijn prijzen (verhogen).

3. 

Dat hebben wij al eerder vermoe.. (vermoeden).

4. 

Jij verbeel.. je dat je daar goed in bent (verbeelden).

5. 

Ik berei.. dat gerecht wel vaker (bereiden).

6. 

Ik heb hem niet direct herken.. (herkennen).

7. 

Heeft hij dat echt beloof.. (beloven).

8. 

Hij verafschuw.. al dat zinloze geweld (verafschuwen).

9. 

Door de inflatie worden veel prijzen verhoog.. (verhogen).

10. 

Hij heeft de winkel herop.. (heropenen).