Voltooid deelwoord of persoonsvorm?

  1. Welke werkwoordsvorm moet je gebruiken?
    pv tt = persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en VD = voltooid deelwoord
  2. En hoe moet dat werkwoord geschreven worden?

Twee antwoorden aankruisen!

1. 

Dat is daar al vaker gebeur.. (gebeuren).

2. 

Door de inflatie worden veel prijzen verhoog.. (verhogen).

3. 

Hij heeft de winkel herop.. (heropenen).

4. 

Jij verbeel.. je dat je daar goed in bent (verbeelden).

5. 

Daarom verhoog.. de bakker binnenkort ook zijn prijzen (verhogen).

6. 

Hij verafschuw.. al dat zinloze geweld (verafschuwen).

7. 

Ik heb hem niet direct herken.. (herkennen).

8. 

Dat hebben wij al eerder vermoe.. (vermoeden).

9. 

Heeft hij dat echt beloof.. (beloven).

10. 

Ik berei.. dat gerecht wel vaker (bereiden).