Voltooid deelwoord of persoonsvorm?

  1. Welke werkwoordsvorm moet je gebruiken?
    pv tt = persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en VD = voltooid deelwoord
  2. En hoe moet dat werkwoord geschreven worden?

Twee antwoorden aankruisen!

1. 

Dat is daar al vaker gebeur.. (gebeuren).

2. 

Ik heb hem niet direct herken.. (herkennen).

3. 

Heeft hij dat echt beloof.. (beloven).

4. 

Ik berei.. dat gerecht wel vaker (bereiden).

5. 

Daarom verhoog.. de bakker binnenkort ook zijn prijzen (verhogen).

6. 

Jij verbeel.. je dat je daar goed in bent (verbeelden).

7. 

Hij verafschuw.. al dat zinloze geweld (verafschuwen).

8. 

Door de inflatie worden veel prijzen verhoog.. (verhogen).

9. 

Dat hebben wij al eerder vermoe.. (vermoeden).

10. 

Hij heeft de winkel herop.. (heropenen).