Moeilijke woorden vmbo e – h

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 

van ouder op kind overgaand

2. 

een bepaalde rol of taak vervullen

3. 

met veel vertakkingen

4. 

in het algemeen

5. 

iets/iemand uitsluitend

6. 

hoeveelheid

7. 

net als

8. 

iets wat medebepalend is

9. 

gebruiken

10. 

ook niet