Moeilijke woorden vmbo e – h

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 

hoeveelheid

2. 

iets/iemand uitsluitend

3. 

een bepaalde rol of taak vervullen

4. 

iets wat medebepalend is

5. 

van ouder op kind overgaand

6. 

gebruiken

7. 

ook niet

8. 

in het algemeen

9. 

net als

10. 

met veel vertakkingen