Moeilijke woorden vmbo e – h

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 

ook niet

2. 

gebruiken

3. 

iets/iemand uitsluitend

4. 

een bepaalde rol of taak vervullen

5. 

net als

6. 

iets wat medebepalend is

7. 

met veel vertakkingen

8. 

van ouder op kind overgaand

9. 

hoeveelheid

10. 

in het algemeen