Moeilijke woorden vmbo e – h

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 
iets/iemand uitsluitend
2. 
in het algemeen
3. 
met veel vertakkingen
4. 
een bepaalde rol of taak vervullen
5. 
iets wat medebepalend is
6. 
hoeveelheid
7. 
net als
8. 
van ouder op kind overgaand
9. 
ook niet
10. 
gebruiken