Actieve en passieve zinnen

Met actieve en passieve zinnen kun je zinnen op twee manieren structureren.

  • In actieve zinnen (bedrijvende vorm) voert het onderwerp de handeling uit en beïnvloedt direct het lijdend voorwerp.
    Voorbeeld: Ik betaal de rekening. Ik voer de handeling (betalen) uit en die handeling is gericht op het lijdend voorwerp (de rekening).
  • In passieve zinnen (lijdende vorm) ondergaat het lijdend voorwerp de actie en maak je gebruik van een vorm van het werkwoord worden. Het onderwerp wordt een bijwoordelijke bepaling met door.
    Voorbeeld: De rekening wordt door mij betaald. Het lijdend voorwerp uit de actieve zin (de rekening) is onderwerp geworden en het onderwerp is bepaling met door (door mij) geworden. Bovendien is er vorm van het werkwoord worden toegevoegd.

Let op:

Als je een passieve zin actief maakt of andersom moet de tijd van het gezegde hetzelfde blijven.

Oefening
Staat de zin in de actieve of passieve  vorm?

 De meeste zinnen zijn gegenereerd door ChatGTP.

1. 

De studenten schrijven een verslag.

2. 

Het huis werd gebouwd door een aannemer.

3. 

De leraar legde de lesstof duidelijk uit.

4. 

Iemand bakt de cake in de oven.

5. 

De prijs wordt door de voorzitter uitgereikt aan de winnaar

6. 

Door de kinderen werd een tekening gemaakt voor hun ouders.

7. 

Een bekende auteur heeft het boek geschreven.

8. 

De beslissing werd genomen door het managementteam.

9. 

De ingenieur ontwerpt een nieuwe brug.

10. 

De bomen worden gekapt door de houthakkers.