Woordbenoemimg

Werkwoorden

  • Hulpwerkwoorden
  • Zelfstandige werkwoorden
  • Koppelwerkwoorden

    

Lidwoorden

  • Bepaalde lidwoorden (de en het) en
  • Onbepaalde lidwoorden (een)

    

Zelfstandige naamwoorden

  • Infintieven als zelfstandig naamwoord
  • Eigennamen

Bijvoeglijke naamwoorden noemen een eigenschap van een zelfstandig naamwoord.

Telwoorden

  • Hooftelwoorden (bepaald en onbepaald)
  • Rangtelwoorden (bepaald en onbepaald)

Voorzetsels staan aan het begin van een zinsdeel met een zelfstandig naamwoord of voornaamwoord.

Bijwoorden zeggen iets van:
– Een gezegde
– Een bijvoeglijk naamwoord
– Een ander bijwoord:

Voegwoorden zijn verbindingswoorden. Ze verbinden zinnen of woorden met elkaar

 

Tussenwerpsels zijn woorden als  bah, ach, jaja, vet, donders, top. Het zijn geen zinsdelen of zinsdeelstukken