Renaissance

De renaissance (wedergeboorte, herleving van de kunst van de klassieken) 

 Cultuur  van de Grieken en Romeinen leidend.

Antropocentrische levenshouding