Formuleerfouten

Soorten fouten:

Incongruentie, foutieve samentrekking (weglating), foutieve beknopte bijzin, onjuiste inversie 

Welke fout wordt gemaakt?