Nieuwe opdrachten

My Skill
Web Designer 50%
https://extraned.nl/wp-content/uploads/2022/02/neologismen-2.htm-2.htm

Spelling

Oefening veel gemaakte spelfouten

Oefening bij het Groot Dictee 2021 

Oefening werkwoordsvormen

Oefening nieuwe Engelse  werkwoorden 

Grammatica

Oefening woordbenoeming

Oefening telwoorden nieuw

Oefening na of naar nieuw

Oefening werkwoorden met vaste voorzetsels nieuw 

Dat of wat gebruiken? nieuw

Oefening 1 zinsdelen

Oefening 2 zinsdelen

Oefening samengestelde zin 

Oefening voornaamwoorden 

Oefening zinsdeelstukken 

De woordvolgorde in samengestelde zinnen nieuw

Stijl

Taalproblemen nieuw

Oefening dubbelop

Oefening beeldspraak

Synoniemen in de sport 

Oefening 1 stijlmiddelen (Eufemisme, understatement en hyperbool) 

Oefening 2 stijlmiddelen (Tegenstelling, paradox, oxymoron en woordspeling)

Formuleerfouten

Dat ot wat gebruiken nieuw

Kruiswoordraadsel over corona 

Literatuur

Menno ter Braak – Uit het land van Gulbranssen nieuw

Oefening verhaalanalyse 

J.C. Bloem – November

Hendrik Marsman – Heerser

Martinus Nijhoff – De moeder de vrouw nieuw

Joost van den Vondel – Kinderlyck

Paul van Ostaijen – Marc groet ‘s morgens de dingen

Kruiswoordpuzzel over Boektitels

Woordzoeker schrijversnamen

Woordenschat

Neologismen nieuw

Leenwoorden nieuw

De betekenis van leenwoorden nieuw

Moeilijke woorden vmbo (a-b)  nieuw

Moeilijke woorden vmbo (c-d) nieuw

Moeilijke woorden vmbo (e -h) nieuw

Oefening spreekwoorden en uitdrukkingen 

Spreekwoorden en uitdrukkingen over varkens en zwijnen nieuw

Oefening betekenisverschillen 

Moeilijke woorden examen vwo 2021 I  nieuw

Moeilijke woorden examen havo 2021 I nieuw

Woordzoeker 

Oefening woorden die met verleiding te maken hebben.

Oefening dialecten nieuw

Grappige woorden 

Synoniemen in de sport 

Kruiswoordraadsel over corona

NT2

Oefening 1 woordvolgorde nieuw

Oefening 2 woordvolgorde nieuw

Oefening spreekwoorden en uitdrukkingen 

Spreekwoorden en uitdrukkingen over varkens en zwijnen nieuw

Oefening dialecten nieuw

Oefening betekenisverschillen nieuw

Leenwoorden nieuw

Nieuwe woorden