Moeilijke woorden vmbo (a-b)

Woorden uit de basislijst schooltaalwoorden vmbo

Welk woord wordt bedoeld?
Selecteer je antwoord.
1. 

beoordelen  

2. 

in het begin  

3. 

hulp nodig hebben van  

4. 

nogal  

5. 

tegenhouden  

6. 

voordat  

7. 

na elkaar  

8. 

van te voren  

9. 

losmaken  

10. 

voortdurend  

11. 

bijna  

12. 

bij wijze van spreken

13. 

in de eerste plaats

14. 

dier dat op het land en in het water leeft