Vragen Paul van Ostaijen – Huldegedicht aan Singer

  • Beluister en/of lees het gedicht en probeer de vragen te beantwoorden.
1. 
Tijd

Wanneer denk je dat dit gedicht geschreven is?

2. 
Literaire stroming

Tot welke literaire stroming moeten we dit gedicht rekenen?

3. 
Interpretatie

'Panem et Singerem' is een verwijzing naar ‘Panem et circenses', een uitspaak van de Romeinse dichter Juvenalis en betekent ‘brood en spelen’.

Waarom gebruikt Van Ostaijen hier de uitdrukking 'Panem et Singerem'?

4. 
Genre

Met wat voor werk hebben wie hier te maken?

5. 
Stijlmiddelen

Van welk  stijlmiddel maakt Van Ostaijen veel gebruik in dit gedicht?
Zie Cambiumned