Vragen De Schoolmeester – De Aap

  • Beluister en/of lees het gedicht en probeer de vragen te beantwoorden.
1. 
Beluister het gedicht

2. 
Rijmschema

Wat voor een rijmschema houdt hij (met uitzondering van vers 1) aan?

3. 
Genre

Met wat voor werk hebben wie hier te maken?

4. 
Vluchtwegen

In de negentiende eeuw probeerden nogal wat schrijvers aan de ellende van alledag te ontsnappen door het gebruik van 'vluchtwegen'.
Welke vluchtweg gebruikt De Schoolmeester hier?

5. 
Literaire stroming

Tot welke stroming moeten we dit werk rekenen?