Voltooid deelwoord of persoonsvorm?

  1. Welke werkwoordsvorm moet je gebruiken?
    pv tt = persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en VD = voltooid deelwoord
  2. En hoe moet dat werkwoord geschreven worden?

Twee antwoorden aankruisen!

1. 

Dat hebben wij al eerder vermoe.. (vermoeden).

2. 

Hij heeft de winkel herop.. (heropenen).

3. 

Hij verafschuw.. al dat zinloze geweld (verafschuwen).

4. 

Jij verbeel.. je dat je daar goed in bent (verbeelden).

5. 

Ik heb hem niet direct herken.. (herkennen).

6. 

Ik berei.. dat gerecht wel vaker (bereiden).

7. 

Door de inflatie worden veel prijzen verhoog.. (verhogen).

8. 

Heeft hij dat echt beloof.. (beloven).

9. 

Dat is daar al vaker gebeur.. (gebeuren).

10. 

Daarom verhoog.. de bakker binnenkort ook zijn prijzen (verhogen).