Vaste voorzetsels bij werkwoorden

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1. 
Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.
2. 
Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.
3. 
Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.
4. 
Waar ben jij bang ..... ?
5. 
Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?
6. 
Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.
7. 
Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.
8. 
Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?
9. 
Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?
10. 
Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.
11. 
Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.
12. 
Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?
13. 
Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.
14. 
Luister jij nog veel ..... de radio?
15. 
Je moet je schamen ..... die opmerking.