Vaste voorzetsels bij werkwoorden

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1. 

Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.

2. 

Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?

3. 

Je moet je schamen ..... die opmerking.

4. 

Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?

5. 

Luister jij nog veel ..... de radio?

6. 

Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?

7. 

Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.

8. 

Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?

9. 

Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.

10. 

Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.

11. 

Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.

12. 

Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.

13. 

Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.

14. 

Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.

15. 

Waar ben jij bang ..... ?