Vaste voorzetsels bij werkwoorden

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1. 

Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.

2. 

Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.

3. 

Waar ben jij bang ..... ?

4. 

Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.

5. 

Je moet je schamen ..... die opmerking.

6. 

Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.

7. 

Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.

8. 

Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?

9. 

Luister jij nog veel ..... de radio?

10. 

Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?

11. 

Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.

12. 

Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?

13. 

Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.

14. 

Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.

15. 

Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?