Vaste voorzetsels bij werkwoorden

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1. 

Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.

2. 

Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.

3. 

Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.

4. 

Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?

5. 

Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.

6. 

Luister jij nog veel ..... de radio?

7. 

Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?

8. 

Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.

9. 

Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.

10. 

Waar ben jij bang ..... ?

11. 

Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?

12. 

Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.

13. 

Je moet je schamen ..... die opmerking.

14. 

Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.

15. 

Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?