Vaste voorzetsels bij werkwoorden

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1. 

Je moet je schamen ..... die opmerking.

2. 

Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.

3. 

Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.

4. 

Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?

5. 

Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.

6. 

Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.

7. 

Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?

8. 

Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.

9. 

Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.

10. 

Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?

11. 

Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.

12. 

Luister jij nog veel ..... de radio?

13. 

Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.

14. 

Waar ben jij bang ..... ?

15. 

Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?