Vaste voorzetsels bij werkwoorden

Welk voorzetsel moet hier ingevuld woorden?

1
Ik moet haar nog feliciteren ..... haar verjaardag.
2
Ik moet altijd lachen ..... zijn opmerkingen.
3
Wil jij wel kennismaken ..... je schoonouders?
4
Ga jij je nog inschrijven ..... die nieuwe cursus?
5
Je moet je schamen ..... die opmerking.
6
Ik moet dat geld nog overmaken .....zijn rekening.
7
Hij heeft een hekel ..... huiswerk maken.
8
Het is heel makkelijk om daar kritiek ..... te hebben.
9
Zal hij nog meedoen ..... de Olympische Spelen?
10
Ik ben benieuwd hoe zij reageert ..... de nieuwe voorstellen.
11
Kan jij je wel goed concentreren ..... je werk?
12
Waar ben jij bang ..... ?
13
Luister jij nog veel ..... de radio?
14
Hij schijnt daar nogal wat invloed ..... te hebben.
15
Tijdens de lockdown houdt niet iedereen zich ..... de regels.