Taalproblemen

Wat is juist?

1. 
CambiumNed was in 2005 nog maar een websit... .
2. 

Zonder aanzie... des persoon... werd het plein ontruimd.

3. 
Dat puppy van vorig jaar is nu al groter .... de hond van de buren.
4. 
Herman was de enig... die er wat van durfde te zeggen.
5. 
Voor al .... taalfouten kunt bij dat bureau terecht.
6. 
Het aangebrad ... vlees kan je nog wel een tijdje bewaren.
7. 
Hoe moet de zin verbeterd worden?
Als leraar zijnde kan ik dit wel waarderen.
8. 
Hij is net zo handig .... zijn vader.
9. 
Ik zie .... dat nog niet beter doen.
10. 
Ons restaurant vin.... u in het centrum van het dorp.
11. 
Het was een heerlijk etentje maar het kostte wel  .... .
12. 
De ....jarige was heel blij met zijn booster.