Taalproblemen

Wat is juist?

1. 

De ....jarige was heel blij met zijn booster.

2. 

Het aangebrad ... vlees kan je nog wel een tijdje bewaren.

3. 

Herman was de enig... die er wat van durfde te zeggen.

4. 
Hoe moet de zin verbeterd worden?

Als leraar zijnde kan ik dit wel waarderen.

5. 

Voor al .... taalfouten kunt bij dat bureau terecht.

6. 

Het was een heerlijk etentje maar het kostte wel  .... .

7. 

Zonder aanzie... des persoon... werd het plein ontruimd.

8. 

CambiumNed was in 2005 nog maar een websit... .

9. 

Ik zie .... dat nog niet beter doen.

10. 

Dat puppy van vorig jaar is nu al groter .... de hond van de buren.

11. 

Ons restaurant vin.... u in het centrum van het dorp.

12. 

Hij is net zo handig .... zijn vader.