Taalproblemen

Wat is juist?

1. 

CambiumNed was in 2005 nog maar een websit... .

2. 

Voor al .... taalfouten kunt bij dat bureau terecht.

3. 

Het was een heerlijk etentje maar het kostte wel  .... .

4. 

Herman was de enig... die er wat van durfde te zeggen.

5. 

Ons restaurant vin.... u in het centrum van het dorp.

6. 

De ....jarige was heel blij met zijn booster.

7. 

Zonder aanzie... des persoon... werd het plein ontruimd.

8. 

Ik zie .... dat nog niet beter doen.

9. 

Dat puppy van vorig jaar is nu al groter .... de hond van de buren.

10. 

Het aangebrad ... vlees kan je nog wel een tijdje bewaren.

11. 
Hoe moet de zin verbeterd worden?

Als leraar zijnde kan ik dit wel waarderen.

12. 

Hij is net zo handig .... zijn vader.