Taalproblemen

Wat is juist?

1. 

Het was een heerlijk etentje maar het kostte wel  .... .

2. 

Voor al .... taalfouten kunt bij dat bureau terecht.

3. 

Hij is net zo handig .... zijn vader.

4. 

De ....jarige was heel blij met zijn booster.

5. 

Herman was de enig... die er wat van durfde te zeggen.

6. 

CambiumNed was in 2005 nog maar een websit... .

7. 

Ik zie .... dat nog niet beter doen.

8. 

Zonder aanzie... des persoon... werd het plein ontruimd.

9. 
Hoe moet de zin verbeterd worden?

Als leraar zijnde kan ik dit wel waarderen.

10. 

Het aangebrad ... vlees kan je nog wel een tijdje bewaren.

11. 

Dat puppy van vorig jaar is nu al groter .... de hond van de buren.

12. 

Ons restaurant vin.... u in het centrum van het dorp.