Taalproblemen

Wat is juist?

1. 

Ik zie .... dat nog niet beter doen.

2. 

Het was een heerlijk etentje maar het kostte wel  .... .

3. 

CambiumNed was in 2005 nog maar een websit... .

4. 

Het aangebrad ... vlees kan je nog wel een tijdje bewaren.

5. 

Voor al .... taalfouten kunt bij dat bureau terecht.

6. 

Herman was de enig... die er wat van durfde te zeggen.

7. 

Dat puppy van vorig jaar is nu al groter .... de hond van de buren.

8. 

Zonder aanzie... des persoon... werd het plein ontruimd.

9. 

Hij is net zo handig .... zijn vader.

10. 

Ons restaurant vin.... u in het centrum van het dorp.

11. 
Hoe moet de zin verbeterd worden?

Als leraar zijnde kan ik dit wel waarderen.

12. 

De ....jarige was heel blij met zijn booster.