Spreekwoorden

Welk spreekwoord wordt uitgebeeld?

Kies het juiste antwoord.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 6. 7. 


8. 

9. 


10.