Spellingtest

 

1. 
Spelling - meervouden

Wat is het juiste meervoud van penalty?

2. 
Tekens bij letters

Wat is de juiste spelling?

3. 
Leestekens

 In welke zin zijn de leestekens juist gebruikt?

4. 
Tussenletters

Wat is de juiste spelling?

5. 
Voltooid deelwoord of persoonsvorm in de tegenwoordige tijd?

Hoe moet het werkwoord geschreven worden?
Dat gebeur.. (gebeuren) nog maar zelden.

6. 
Hoofdletters

Wat is de juiste spelling van NAVO?

7. 
Voltooid deelwoord of persoonsvorm?

 Betaalt hij de rekening?

8. 
Tussenletters

Wat is de juiste spelling?

9. 
Werkwoordspelling - oorlogstaal

Oekraïense guerrilla frustreer.. Russen.
Wat is de juiste spelling?

10. 
Engelse werkwoorden

Selecteer de juiste vorm in de tegenwoordige tijd.
Mijn vriendin ap..(appen) mij dagelijks.