'Scheldwoorden'

Wat is de betekenis van de woorden?

 

1. 
janjurk
2. 
plebejer
3. 
pias 
4. 
jandoedel
5. 
lichtekooi 
6. 
kwezel 
7. 
jankebalk
8. 
branieschopper 
9. 
loeder
10. 
flapdrol 
11. 
snol 
12. 
kniesoor
13. 
patjakker
14. 
farizeeër