'Scheldwoorden'

Wat is de betekenis van de woorden?

1. 

branieschopper 

2. 

farizeeër

3. 

lichtekooi 

4. 

janjurk

5. 

loeder

6. 

jankebalk

7. 

plebejer

8. 

kniesoor

9. 

pias 

10. 

kwezel 

11. 

jandoedel

12. 

patjakker

13. 

snol 

14. 

flapdrol