proef

Welcome to your %Spellongoefening 1%

1
Wat is de persoonsvorm
Het is koud.
2
Vul de juiste letter(s)in
Persoonsvormen in de verleden tijd
Hij antwoor...
3
Vul de juiste letter(s)in
Het gebeur..
4
Vul de juiste letter(s)in
Hij antwoor... onmi..e..ijk
5
Vul de juiste letter(s)in
Hij antwoor... onmi..e..ijk
6
ad fundum
7
Vul de juiste letter(s)in
Tot op de bodem. (In een teug leegdrinken, is een studententerm)
8
Vul de juiste letter(s)in
dde