Piet Paaltjens – De zelfmoordenaar

  • Beluister en/of lees het gedicht en probeer de vragen te beantwoorden.
1. 

Wat is het rijmschema van de eerste zes regels?
Vul in en gebruik hoofletters A en B.

2. 
Rijm

zag zo (r.4), zat zoo (r.5) en spattend slik (r. 12)
Zijn allemaal vormen  van ... ?

3. 
Stijlmiddelen

‘In een wip was de lust
Om te vrijen geblust’ (laatste strofe)

Welk stijlmiddel gebruikt Paaltjens hier?

4. 
Interpretatie

’k Heb een adder gebroed,
Neen, erger, een draak aan mijn borst hier!’ (strofe 2)
Addergebroed betekent eigenlijk (nest) jonge adders, maar wordt meestal gebruikt voor 'kwaad gespuis', 'tuig' of 'zondig volk (Bijbel)'

Hoe moet je het hier interpreteren?

5. 
Literaire stroming

Tot welke literaire stroming moeten we dit gedicht rekenen?


6. 
Vluchtwegen

De belangrijkste vluchtwegen om aan de dagelijkse ellende te ontkomen waren voor de romanticus de natuur, het verleden, religie, humor en de dood.

Waardoor was Paaltjens als je dit gedicht leest het meest gefascineerd?